صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۱۴۰۷۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری -
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲E+۳۰۸)% (۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲E+۳۰۸)%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲E+۳۰۸ %۱.۷۹۷۶۹۳۱۳۴۸۶۲۳۲E+۳۰۸