صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۱۴۰۷۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری -
راهنمای سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران صندوق در زمان سرمایه‌گذاری باید حائز حداقل یک شرط از شرایط زیر باشند:

1-     هر شخص حقیقی که طبق اظهارنامه وی، حداقل دارایی او 5.000.000.000 ریال باشد.

2-     محدودیتی برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.

سرمایه‌گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، می‌بایست وجود شرایط مذکور در امید نامه برای سرمایه‌گذاری را نزد مدیر صندوق تصدیق و تأیید نمایند. همچنین کلیه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه‌گذاری، می‌بایست بیانیه پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را رویت و امضا نمایند.

حداقل و حداکثر واحدهای صندوق به شرح زیر است:

·         حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی یک میلیارد ریال معادل 1،000 واحد سرمایه‌گذاری است.

·         سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌خرید برای سرمایه‌گذاران حقیقی  5.000  واحد سرمایه­گذاری است.