صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۱۴۰۷۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری -
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند

ردیف عنوان هزینه‌ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های تاسیس معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
4 کارمزد متولی سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.*
5 کارمزد بازارگردان سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
6 حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (150) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 5 در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف چهارصد (400) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
10 کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره‌ای به حساب سرمایه‌گذاران طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود