صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۱۴۰۷۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری -
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی تهران