صندوق جسورانه سپهریکم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵۱۴۰۷۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری -
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۸/۰۱
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه